БРОЯЧНИ СИСТЕМИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Осигуряват обективна информация за вземане на управленски решения, базирана на броя посетители, преминали през входно-изходните зони и през възлови точки в търговския обект за определено време. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Маршрути и зони:
 • Как и къде се движат потенциалните купувачи - най-добър маршрут на движение, задържащ посетителите максимално дълго в магазина
 • Ускоряване на продажбите на залежаващи групи стоки - дали клиентите не намират стоките, защо само разглеждат, без да купуват?
 • Дали най-посещаваните зони са тези с най-голям оборот (Traffic-For-Money)

Работно време:
 • Колко посетители очаквате?
 • Кои са най-натоварените часови интервали, генериращи максимален брой посетители (клиентите пазаруват след работа или през обедната почивка)?
 • Разпределение на работното време – кое е оптималното работно време, дали магазинът отваря и затваря в подходящите часове?
 • Време на престой на посетителите в магазина - съобразяване с тяхното поведение

Персонал:
 • Оптимизация на персонала:
 • Излишък - престой без работа!
 • Дефицит - опашки пред касите, липса на консултанти, отказали се клиенти!
 • Съотношение между персонал и оборот

Реклама:
 • Кога да се организират маркетинговите кампании?
 • Какъв е ефектът от рекламата – колко допълнителни купувачи довежда в магазина?
 • Интеграция с касовите апарати и разплащателната система - колко посетители стават купувачи?
 • Коефициент на конверсия - брой посетители, отнесен към оборота
 • Липса на посещаемост – оплаквания на наемателите
 • Плаща ли се справедлив наем?

Сигурност:
 • Алармите на системата за охрана на стоки фалшиви ли са или това са действителни опити за кражби?
 • В какви часови интервали има най-голям брой аларми – в или извън работно време?
 • Колко служители от охраната са необходими?
 • Къде са най-подходящите места, на които да се разположат?

Базирани на:
 • Интегрирани инфрачервени броячи в антените за охрана на стоки
 • Самостоятелни броячни системи (отделни от антените), свързани към CrossPointCONNECT
 • IP камери за видеонаблюдение, свързани към CrossPointCONNECT

 
ОПИСАНИЕ CROSSPOINT КАМЕРА-БРОЯЧ NEXUS БЕЗЖИЧЕН БРОЯЧ ВГРАДЕН БРОЯЧ В АНТЕНИТЕ
Двупосочен брояч на посетители Да Да Да
Модулна мрежа за голям брой системи в магазина Да Да Да
Детекция на блокиран вход - Да Да
Конфигуриране чрез софтуер Да Да Да
CrossCONNECT за отдалечен сервиз и информация Да Да Да
Компактен и стилен дизайн, подходящ за всеки вход на магазин - Да -
Монтаж на тавана Да - -
Звънец за вход чрез релеен изход/интегриран - Да/ - Да/Да
Комбинация с алармена система - - Да
Брояч на посетители за проход - - Да
Технология Камера IR IR
Максимална широчина на входа До 4 m До 5 m До 5 m
Максимално разстояние на безжична свързаност - До 40 m -
Максимална височина над пода 2,7/4,2 m - -
 
Самостоятелните броячни системи се базират на стилни двупосочни броячи за регистрация на влизащи и излизащи посетители, както и на маршрутите на движение на посетителите вътре в магазина. Благодарение на безжичната мрежова платформа броячната система може да бъде лесно преконфигурирана и разширявана (до 16 устройства към 1 приемник). Поддържа вътрешни зони за броене в магазина, информацията от които дава представа за реалното движение на посетителите, най-посещаваните от тях зони и интервалите от време, през които магазинът е най-посещаван. Информацията от броячите се изпраща безжично към CrossCONNECT и оттам под формата на справки - по електронна поща, към (S)FTP или споделено устройство. Броят регистрирани посетители се ползва за пресмятане на коефициента на конверсия, за оценка на рекламни кампании и планиране броя на заетия персонал и неговото оптимизиране. Броячите се монтират лесно към касите на вратите, колоните и стените или на допълнителни стойки от неръждаема стомана или алуминий. Алармират при опит за блокиране на входното пространство.
 
ОПИСАНИЕ NEXUS безжичен брояч Интегриран брояч
Двупосочно броене на посетители Да Да
Модулна безжична система за голям брой контролни зони Да -
Аларма при опит за блокиране на входното пространство Да Да
Конфигуриране чрез софтуер Да Да
CrossCONNECT свързаност за отдалечено управление и поддръжка Да Да
Компактен и стилен дизайн, подхождащ на различни модели врати Да -
Индикация за влизащ посетител (звънец) чрез реле/интегриран в антените Да/- Да/Да
Комбинация с аларма при опит за кражба - Да
Броене на посетители през проход  - Да