КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

За ограничаване на достъпа до чувствителни зони:
 • Складове
 • Сървърни помещения 
 • Служебни входове
 • Зони за снабдяване
 • С чип карти и с пръстови отпечатъци
 • Локални и мрежови
 • За контрол на работно време при ползване със съответен софтуер
ACCESS PORTAL LITE:
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • Изцяло Web решение
 • Web сървър, вграден в Cluster контролерите
 • Без компютър и софтуер
 • Защита с парола и криптирана комуникация
 • Връзка с контролера чрез HTML5 браузер
 • Бързо и лесно инсталиране и конфигуриране
 • Съхранява всички детайли на притежателите на карти
 • Web базирани справки и отчети
 • До 1 000 карти 
 • Памет за 100 000 транзакции
 • До 8 APB зони за сайт
 • До 8 групи за достъп
 • До 3 карти за служител
 • Шаблони за достъп за вратите
 • Програмиране на отпуски
 • Въвеждане и срок на валидност на картите
 • TCP/IP комуникация с Access Portal LITE контролера
 • Поддържа RS485 през S-Bus куплунг
 • Поддържа следните чип карти – SlimTags, Mifare Standard, Mifare Ultralite, FeliCa, Desfire, HID iClass, WriTag 128 и WriTag 2048
 • Контролери с вграден TFT Touch Screen диплей за конфигуриране и отчети без PC или с лесен за работа Web интерфейс и вграден Browser за конфигуриране и отчети  през мрежата

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
 • Конфигуриране с помощта на вградени помощни програми
 • Anti-Pass Back режим със зониране
 • Шаблони за различни режими на работа на вратите
 • Времеви зони
 • Групи за достъп
 • Вграден скенер за въвеждане на карти с избор на честота 125 KHz или 13,56 MHz


БИОМЕТРИЧЕН ТЕРМИНАЛ BIOLITE:
 
BioLite терминал за контрол на достъп и работно време:
 • Оптичен или капацитивен сензор
 • Вградена клавиатура
 • Wiegand интерфейс, конфигуриране до 64-бита
 • Вградени HID Prox или Mifare 13,56 MHz четци за безконтактни карти
 • 1 вградено реле, възможност за изнесен релеен блок
 • 2 входа за МУК и бутон
 • Памет за 5 000 отпечатъка
 • Памет за 50 000 транзакции
 • Достъп с отпечатък + карта
 • Звукова и светодиодна индикация
 • Компактни размери за монтаж на касата на вратата
 • Модели:
  • Автономна работа – BioLite Solo
  • Мрежова работа - TCP/IP, RS485 интерфейси – BioLite Net
 • Оптичен сензор
 • За външен монтаж – защита IP65
 • Размери – 60 х 185 x 40 mm