ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ:

ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С КРАЖБИТЕ НА СТОКИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ:
 • Силно конкурентна среда 
 • Увеличаване дела на интернет продажбите
 • Лимитирани бюджети
 • Многоброен персонал
 • Големи стокови наличности
 • Плащания в брой
 • Обществена чувствителност
 • Необходимост от осигуряване на приятна обстановка

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ:
Редуциране не загубите:
 • Намаляване на загубите чрез подобряване на сигурността
 • Събиране, анализ и ефективно използване на информацията за броя и вида посетители
 • Оптимизиране на управлението на паричните потоци в брой чрез автоматизация на процесите на обработка, съхранение и инкасо

СТРУКТУРА НА ЗАГУБИТЕ:
Кражби - 1,25 % от годишните продажби, разпределени както следва:
 • Персонал - 49 %
 • Клиенти-крадци - 31 %
 • Административни грешки - 14 %
 • Мошеничества на продавачи - 6 %
 • Загуби от чекове и банкови карти - 1 % от годишните продажби
 • Насилие срещу персонала
 • Обири
 • Вандализъм

КАК КРАДЕ ПЕРСОНАЛЪТ:
 • Промяна на цени (ръчно или чрез скенер)
 • Ползване на евакуационни изходи
 • Чрез контейнери за отпадъци
 • Приемане на фалшиви плащания
 • Кражби на стоки при приемането им
 • Демонтаж на охранителните маркировки
 • Кражби на пари в брой
 • Опити за измама на клиенти при маркиране и при връщане на ресто

КАК КРАДЪТ КЛИЕНТИТЕ:
 • Демонтаж на охранителните маркировки в зоните без наблюдение и охрана (пробни, тоалетни, ...)
 • Криене на стоки в чанти, дрехи, колички, чадъри, вестници, ...
 • Чанти и пликове със скрити отделения или облицовани с фолио
 • Подмяна на етикети с цени
 • Скъпи стоки в опаковки на евтини стоки
 • "Забравих да сложа стоките на плота"
 • Изнасяне през аварийни изходи
 • Умишлено повреждане на стоки с цел обезценяване

СТАТИСТИКИТЕ:
(данните са според изследване на "American Apparel & Footwear Association" и "Retail Consulting Group"):
 • Всяко 1 Euro, инвестирано в охрана, носи възвръщаемост от 3 Euro!
 • 68 % от кражбите могат да бъдат предотвратени!
 • 21 % от кражбите могат да бъдат идентифицирани и проследени!
 • Около 5 % от транзакциите в супермаркетите включват липси и загуби
 • Общата сума на загубите в САЩ е 1,743 милиарда USD
Бюджетът за предотвратяване на загубите не трябва да бъде по-малък от ~0.5 % от годишния оборот!


МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ:
 • Подходяща архитектура - извеждане на тоалетни и заведения за хранене извън търговските зони, внимателно планиране на входно-изходни и евакуационни зони и съблекалните
 • Комплексна проверка и контрол на персонала
 • Програма за отчитане на загубите
 • Политика за контрол на стоките
 • Системи и персонал за предотвратяване на загуби и кражби

МЕХАНИЧНА ЗАЩИТА:
 • сейфове за пари в брой (дневен оборот)
 • депозитни сейфове
 • трезорни помещения
 • куршумоустойчиви врати
 • ...

ЕЛЕКТРОННА ЗАЩИТА:
Ново поколение охранителни детектори с огледална оптика, с плътни завеси без мъртви зони, с Anti-Masking функция, с векторна обработка на сигнала, вграден радар, с нива на сигурност Grade II и III:

 

Охранителни панели с разширени функционални възможности, сертифицирани за нива на сигурност Grade II и III:

 

Димни генератори, интегрирани с охранителните системи, създаващи плътни димни завеси в помещенията и скриващи обектите на кражба:Качествени камери с висока резолюция, с инфрачервено осветление, с компенсация на фонова осветеност – за да виждате това, което искате:

  

Биометрични системи с лицева и с пръстова идентификация за контрол на достъп и на работно време на персонала:

 

Маркиране и охрана на стоките срещу кражби - антени с интегрирани рекламни панели, броячни системи, деактиватори, с възможност за отдалечено администриране и настройка:БРОЯЧНИ СИСТЕМИ:
Осигуряват обективна информация за броя посетители, обхващат входно-изходни зони и възлови точки, базирани на:
 • Инфрачервени детектори - самостоятелни или вградени в антени
 • Термични камери
   

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИ В БРОЙ:
 • Плащанията в брой формират над 80% от оборота в еврозоната и САЩ на обща стойност над 675.109 Euro.
 • Броят на банкнотите в еврозоната се увеличава годишно с над 09%.
 • Годишното количество транзакции в брой е около 360.109 – почти 1 000 000 000 = 1. 109 дневно!
Предимства на плащанията в брой:
 • Най-евтин начин и за търговците, и за клиентите (не се дължат такси)
 • Лесно управление
 • Удобство
 • Анонимност
Предизвикателствата се изразяват в нарастващите разходи за обработка и управление на парите в брой (до 2 % от приходите), включващи:
 • Работно време на служители, ангажирани с процесите (събиране, броене, проверка и сортиране)
 • Транспортиране (инкасо) и внасяне в банковите сметки
 • Наличие на Back Office администрация
 • Необходимост от висока степен на сигурност и надеждност на всички участници в процеса
 • Необходимост от минимализиране на грешките
 • Високо темпо на обръщение
 • Фактически разлики в парите при отчитане
 • Опасност от кражби и грабежи