ОХРАНА НА ПРОБНИ

Основните проблеми, свързани с експлоатацията на пробните, са:
  • Наличие на комфортни условия за демонтаж на копчета и етикети при сравнително нисък риск от разкриване
  • Липса в реално време на визуална информация за заетостта на пробните
  

CROSSPOINT предлага авангардно решение за охрана на стоките в пробните от несанкциониран демонтаж на копчета вътре в тях. При отделяне на иглата от копчето се активира аларма, известяваща персонала за опит за кражба.  Системата следи заетостта на пробните и чрез светлинни индикатори информира персонала за наличието на клиенти тях. Всеки контролер управлява 2 пробни, като сигнализира за демонтирани копчета и в същото време управлява индикатора Свободно/Заето за пробната. Контролерът предава данни в информационната система на обекта чрез CCAP и в облака чрез CROSS POINT ANALYTICS. За маркиране на стоките се използват специални копчета (тагове) с комбинрана AM и RF технология. Всяко копче има 2 резонатора - феритен акустомагнитен на 58 kHz и радиочестотна намотка на 8,2 MHz