АКУСТОМАГНИТНИ СИСТЕМИ, ОХРАНА НА СТОКИ СРЕЩУ КРАЖБИ