РАДИОЧЕСТОТНИ АНТЕНИ, ОХРАНА НА СТОКИ СРЕЩУ КРАЖБИ