УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИ В БРОЙ

Производство на GUNNEBO CHUBBSAFES, Швеция

СЕЙФОВЕ DUO GUARD
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • За касови и административни помещения.
 • За съхранение на пари, ценности и документи.
 • Степен на сигурност срещу взлом Grade I - EN 1143-1.
 • Клас на пожароустойчивост 60P – NT Fire 017 (без депозитните).
 • Механична брава с уникален ключ.
   
Допълнителни аксесоари:
 • Рафтове
 • Втора брава – електронна, шифрова брава, механична
 • Касети за електронни носители с допълнителна топлинна защита
 • Касети за съхранение на пари и документи

ДЕПОЗИТНИ СЕЙФОВЕ DUO GUARD
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • За съхранение на дневен оборот – натрупаните над определена сума пари в касите се пускат в сейфа, а на касовите места се поддържат малки наличности.
 • Различни брави на горната и долната секции.
 • Надеждна защита срещу въоръжен грабеж – касиерите имат достъп само до горната секция, в която се пускат пликовете с пари.
 • Пликовете през специално устройство падат в долната защитена секция, от която има ключ само управителят на магазина или инкасовата компания.
 

ПЛАЩАНИЯ В БРОЙ:
 • Плащанията в брой формират над 80 % от оборота в еврозоната и САЩ на обща стойност над 675.109 Euro.
 • Броят на банкнотите в еврозоната се увеличава годишно с над 9 %.
 • Годишното количество транзакции в брой е около 360.109 – почти 1 000 000 000 = 1. 109 дневно!
 • Предимства на плащанията в брой:
 • Най-евтин начин и за търговците, и за клиентите (не се дължат такси)
 • Лесно управление
 • Удобство
 • Анонимност

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
Нарастващи разходи за обработка и управление на парите в брой (до 2 % от приходите), включващи:
 • Работно време на служители, ангажирани с процесите (събиране, броене, проверка и сортиране)
 • Транспортиране (инкасо) и внасяне в банковите сметки
 • Наличие на Back Office администрация
 • Необходимост от висока степен на сигурност и надеждност на всички участници в процеса
 • Необходимост от минимализиране на грешките
 • Високо темпо на обръщение
 • Фактически разлики в парите при отчитане
 • Опасност от кражби и грабежи

РЕШЕНИЯ:
 • Интелигентни машини за автоматична обработка на пари в брой (SafeCash Retail Deposit Smart), с основни функции да:
 • Проверяват
 • Преброяват
 • Приготвят за транспортиране парите в защитени (с мастило) касети
 • Софтуерна система – свързва устройства от различни обекти в една система (за верига магазини или инкасова фирма)
 • Търговецът получава информация в реално време в кой сейф какви суми са налични
 • Възможност за заверка на банковата сметка срещу натрупаните пари в брой

МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПАРИ:
SafeCashRetail Deposit High Speed е самостоятелна система, оптимизираща процесите и разходите за обработка на пари в брой (банкноти и като опция – монети). High Speed комбинира голяма скорост на депозиране и на проверка на банкноти (до 300 банкноти/min!) и монети, като и техния контрол в реално време. Идеално решение за средни и големи по размери магазини с голям обем от кеш потоци. Машините са предназначени за ползване в бек офиса, но в зависимост от процеса на обработка на парите могат да бъдат монтирани и до касовите блокове.

Банкнотите и монетите, с които са платени стоките, бързо се преброяват, проверяват, регистрират и поставят в защитени торби, които преди инкасиране автоматично се затварят термично, предотвратявайки достъпа до парите в тях.
За всяка транзакция, плащане и операция, извършена от CIT персонала, се печата отчет. Реалното количество пари в сейфа може да бъде контролирано чрез съответен софтуер CashControl.

SCRD High Speed може да бъде конфигурирана така, че информацията да се изпраща директно в банката. CIT компанията може да има достъп до информация за текущото количество пари в сейфа и да получава съобщение при необходимост от инкасо.

Когато банкнотите и монетите след валидиране са съхранени в сейфа, информацията за тях, изпратена до банката, позволява кредитиране от нейна страна на магазина в рамките на същия работен ден.

 
 
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • Обработка на до 300 банкноти/min и до 150 монети/min
 • Обработка на пачки с до 250 банкноти
 • Алтернативно депозиране чрез номериран плик за продължаване на процеса на депозиране (плик с подробен опис на деноминациите банкноти)
 • Брой съхранявани банкноти: 2500 (HS 180), 4000 (HS 200), 10000 (HS 300) 
 • Маса на съхранявани монети: 15 kg
 • Съхранение на банкноти в сейфа: самозалепващ плик, с автоматично затваряне
 • Съхранение на монети: ръчно отваряеми пластмасови пликове, за многократна употреба
 • Брой потребители: 10 000
 • Типове потребители / модели: постоянни депозитори, управител, CIT, сервиз
 • Принтер за отчет с пълна спецификация на плащането
 • Бар код скенер
 • Маса (CEN IV): около 250 kg (HS180), 300 kg (HS200), 420 kg (HS300)
 • Защита срещу взлом на сейфа: Grade IV, съгласно to EN 1143-1
 • Стандартно заключване: 2 x механични брави
 • Опция: електронна брава(и)
 
CIT (CASH IN TRANSIT) РЕШЕНИЯ:
 • Изцяло затворени процеси на обработка - парите в брой вече не са достъпни за персонала в магазина
 • Елиминират се разликите в парите при отчитането им
 • Намалени разходи за труд
 • Липса или силно намапен Back Office
 • Повече време, отделено от персонала за клиентите 
 • Транспортни касети за многократна употреба, защитени с  мастило
 • Аутсорсинг на обработката на пари в брой – към фирми за инкасо
 • Гъвкава CIT (Cash In Transit) система за инкасо в зависимост от нуждата
 • Директна връзка с банката за незабавен дневен кредит срещу инкасираните суми