CROSSCONNECT СВЪРЗАНОСТ

Всеки управител се нуждае от обективна информация, за да може да вземе правилно решение за защита на имуществото и увеличаване печалбата на магазина. За да бъдат ефективни, различните компоненти – броячи на посетители и системи за охрана на стоки срещу кражби, трябва да функционират в обща интегрирана платформа. CrossCONNECT е продуктът, който изпълнява тези функции. CrossCONNECT извлича данните, необходими за сравнение на ефективността на магазините и за конверсионни анализи. Информацията се получава автоматично от броячните системи и дава оценка на потока посетители, оптимизира планирането на броя и работното време на персонала и позволява вземане на правилни управленски решения. Получените данни могат да бъдат комбинирани и обработени чрез софтуерни решения на Cross Point или директно интегрирани в информационната система на магазина.

Етикети
crosspoint , crossconnect , CROSSCONNECT СВЪРЗАНОСТ , Обективна информация , броячи на посетители и системи за охрана на стоки срещу кражби , CrossCONNECT , Зони с най-голям оборот , Зони с максимален оборот , Traffic-For-Money , Traffic for money , Работно време: , Посетител , Посетители , Клиент , Клиенти , Натоварени часове , Натоварени часови интервали , Максимален брой посетители , Разпределение на работно време , Оптимално работно време , Време на престой на посетители в магазина , Оптимизация на персонала , Излишък на персонал , Недостиг на персонал , Престой без работа , Дефицит на персонал , Опашки пред касите , Липса на консултанти , Отказали се клиенти , Съотношение между персонал и оборот , Маркетингова кампания , Ефект от рекламата , Допълнителни купувачи , Интеграция с касови апарати , Интеграция с разплащателна система , Колко посетители стават купувачи , Коефициент на конверсия , Брой посетители, отнесен към оборота , Липса на посещаемост , Оплаквания на наемателите , Фалшиви опити за кражба , Действителни опити за кражби , Самостоятелна броячна система , Самостоятелни броячни системи