МАЙНИНГ ООД предлага новата SmartCell безжична пожароизвестителна система на Carrier Fire&Security

03 август 2021 г.
Предимства на новата SmartCell безжична пожароизвестителна система на Carrier Fire&Security, САЩ :
Монтаж в рамките на 1 ден, без нарушаване нормалната работа в помещенията
Без опасност от повреда на съществуващи кабелни трасета
Без ремонт на стени и тавани след монтажа
Бързо и лесно разширяване и преконфигуриране
Покриват всички EN54 стандарти в Европа
Монтаж паралелно на стари системи, без загуба на пожарна безопасност
Произволна последователност на монтаж – без закъснения поради временно недостъпни помещения
Монтаж като временна система със следваща миграция към основна
Разширение с допълнителни информационни модули
Отдалечен достъп и сервизиране
Изпращане на алармени съобщения по електронна поща


Архив новини