ДЕАКТИВАТОРИ

Комбинира акустомагнитен детектор и деактиватор, конструиран за надеждна детекция и деактивация. Брои успешните и неуспешните деактивации, като тества непрекъснато качестовото на етикетите. Деактивацията се извършва автоматично след детекция на етикета, като има опция за деактивация след сигнал от POS системата за разчетен бар код или след външно потвърждение (реле,бутон). Базата данни за деактивираните етикети, с дата и час за всяка транзакция, позволяват анализ на работата на деактиватора и откриване на опити за измама от страна на служителите. При свързване към CrossCONNECT платформата информацията за броя посетители и за алармите става достъпна онлайн за следваща обработка. Справките се изпращат по електронна поща или се интегрират в информационната система на магазина. Отдалеченият сервиз гарантира оптимална работоспособност при минимални разходи. Автоматична синхронизация с акустомагнитните антени на CrossPoint.

Възможни начини на монтаж:
  • Антена, вградена директно в плота заедно с електронния блок 
  • Отделна антена върху или под плота, отделен електронен блок
ОПИСАНИЕ NEXUS AM деактиватор
Детекция преди деактивация Да
Регулиране на разстоянието на детекция Да
Различаване на успешни и неуспешни деактивации Да
Брояч на деактивациите, с дата и час Да
Контрол на деактивацията от POS терминал или реле Да
Избор на мелодия и сила на звука Да
Синхронизация с CrossPoint AM системи Да
CrossCONNECT свързаност Да
Вграден захранващ блок Да
Вграден монтаж в плота  Да
Използване на отделна от електронния блок антена Опция