ДЕАКТИВАТОРИ

Комбинират радиочестотен детектор и деактиватор, конструиран за бърза деактивация от голямо разстояние. Технологията на антената позволява гъвкаво и оптимално използване на деактивиращите антени, включително интеграция с бар код скенери.

Деактиваторът MODUS RF е локален, за съвместна работа със серията антени MODUS RF.

Деактиваторът NEXUS RF е предназначен за свързване чрез уеб базираната интегрирана CrossCONNECT платформа за предотвратяване на кражби.

При свързване към CrossCONNECT платформата NEXUS деактиваторът отчита успешните и неуспешните деактивации, като тества непрекъснато качеството на етикетите. Деактивацията се извършва автоматично след детекция на етикета, като има опция за деактивация след сигнал от POS системата за разчетен бар код или след външно потвърждение (реле,бутон). Базата данни за деактивираните етикети, с дата и час за всяка транзакция, позволяват анализ на работата на деактиватора и откриване на опити за измама от страна на служителите. Генерираните справки се изпращат по електронна поща и информацията може да бъде интегрирана в информационната система на магазина. Отдалечената поддръжка гарантира оптимална ефективност на системата при минимални разходи. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  • Детекция на етикет преди деактивация
  • Оптична индикация за деактивация на етикет
  • Деактивация след сигнал от POS системата за разчетен бар код (интерлок режим) – само за NEXUS
  • CrossCONNECT свързаност – само за NEXUS и CHECKOUT
  • Генериране на справки, изпращани по електронна поща, които лесно се интегрират в информационните системи на магазините
  • Отдалечен контрол и сервиз за оптимизацуя на разходите за поддръжка
ОПИСАНИЕ NON-CONNECT CONNECT  CHECKOUT RF 
Контрол на деактивацията от POS терминал - Да Да
LED изход за деактивация Да Да Да
Синхронизация с NEXUS системи - Да Да
CrossCONNECT свързаност - Да Да
Отдалечена поддръжка - Да Да
Настройка на звука - Да Да
Регистрация на деактивациите с дата и час - Да Да
Разграничаване между успешни и неуспешни деактивации - Да Да
Поддържа 2 антени (паралелни) Да Да -
Различни намотки за антена и скенер Да Да -
AC захранващ блок (без NEXUS) Да Да -
DC захранващ блок (захранване през шината) - Опция Опция
Антена от плексиглас, 250 х 250 х 5 mm Опция Опция Опция

ОБХВАТ:
ОПИСАНИЕ NON-CONNECT CONNECT  CHECKOUT
Детекция на етикет 4 x 4 mm До 0,30 m До 0,30 m До 0,30 m
Деактивация на етикет 4 x 4 mm До 0,33 m До 0,33 m До 0,33 m

SOLUS:
При работа на антени SOLUS с гъвкави етикети е необходимо използване на специален RF Checkout деактиватор, съвместим с антените. За синхронизиране на работата между RF Checkout деактиватора и антената деактиваторът трябва да бъде свързан с антената по Field Bus шината. Деактиваторът се доставя без антена-плоча (при необходимост се поръчва допълнително). Повечето бар код скенери имат опция с фабрично вградена антена за деактивация (Ready For Deactivation), която само трябва да се свърже с кабел с RF Checkout деактиватора. Ако бар код скенерът няма такава опция, антената се изработва ръчно чрез навиване от проводник, като формата и размерите се определят от конструкцията на скенера. Размерите на антената и броят на намотките определят разстоянието на деактивация. Деактиваторът се доставя без захранващ блок поради това, че се свързва към Field Bus шината и се захранва през нея по UTP/FTP кабела. До 4 антени SOLUS и до 7 RF Checkout деактиватора могат да бъдат едновременно включени в една и съща мрежа. 


Етикети
crosspoint , срещу кражби , защита на стоки , радиочестотни антени , системи за охрана , охрана на мостри , охрана на магазини , деактиватор , Кражби на стоки , Кражба на стоки , Охрана на стоки срещу кражби , Защита на стоки срещу кражби , Маркиране на стоки , Маркиране срещу кражби , Системи за охрана на стоки защита срещу кражби , Системи за защита на стоки защита срещу кражби , Превантивни системи за сигурност , Превантивни системи , Превантивни системи за охрана , Превантивни системи за защита , Системи за прецизно броене , Открадната стока , Откраднати стоки , Загуби от кражби , Щети от кражби , Намаляване на кражби , Редуциране на кражби , Минимизиране на загуби от кражби , Намаляване на загуби от кражби , Редуциране на загуби от кражби , Минимизиране на щети от кражби , Намаляване на щети от кражби , Редуциране на щети от кражби , , , Антена , Антени , Антена срещу кражба , Антени срещу кражба , Антени срещу кражби , Защитна антена , Защитни антени , Плексигласова антена , Плексигласови антени , Прозрачна антена , Прозрачни антени , Моно антена , Моно антени , Единична антена , Единични антени , Двойна антена , Двойни антени , Акрилна антена , Дискретна антена , , EAS антена , EAS система , EAS антени , EAS системи , , RF антена , AM антена , RF антени , AM антени , RF система , AM система , RF системи , AM системи , 58 KHz , 8,2 MHz , 58 килохерца , 8,2 мегахерца