MAXUS AM50

Лека, но здрава акрилна антена, прекрасно вписваща се в интериора на всеки магазин. Максимално прозрачна, комбинира акустомагнитна 58 kHz технология за охрана на стоки с броячи на посетители. Предлага максимално добра детекция на копчета и етикети в среда с високо ниво на електромагнитен шум, характерна за големите търговски комплекси. При алармено събитие системата алармира служителите за причината с различен цвят и помага за тяхната адекватна реакция. Светещото лого може да функционира като индикатор за работата на системата. При свързване към CrossCONNECT платформата информацията за броя посетители и за алармите става достъпна онлайн за следваща обработка. Справките се изпращат по електронна поща или се интегрират в информационната система на магазина. Отдалеченият сервиз гарантира оптимална работоспособност при минимални разходи. Информацията за посетителите оптимизира планирането на персонала и ефективността на работа на магазина. Възможно е антените да бъдат поръчани с интегрирани рекламни панели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ОПИСАНИЕ МОНО 2 АНТЕНИ
Прозрачна акрилна антена Да Да
Превъзходна детекция Да Да
Интегриран двупосочен брояч - Да
Различаване на входни и изходни аларми - Да
Интегриран метал детектор - -
Jammer детектор срещу заглушаване Да Да
Индикация за влизащ посетител (звънец) - Да
Различна индикация на видовете алармени събития Да Да
Ниска цена на притежание Да Да
Многоцветна алармена индикация Да Да
Отдалечен сервиз и информация Да Да
Smart Sensitivity Control Да Да
Светлинна алармена индикация на двете антени - Да
Автоматично разпознаване на антените - Да

ОБХВАТ:
ОПИСАНИЕ МОНО* 2 АНТЕНИ**
Cross Point OSTRA F25 копче, диаметър 25 mm До 1,50 m До 3,00 m
Cross Point OSTRA D55 копче, диаметър 55 mm До 1,50 m До 3,00 m
Оригинален DR етикет До 1,20 m До 2,40 m
* За моно антена посочените разстояния на детекция са от всяка страна на антената. 
** За система от 2 антени посоченото разстояние на детекция е разстоянието между антените, а целият охраняван проход включва и разстоянието на детекция от външната страна на моно антената.