PLEXUS RF40

Изцяло акрилна антена.

Благодарение на почти пълната си прозрачност се вписва много добре във всякакъв интериор и изпълнява охранителните си функции максимално дискретно и незабележимо. При задействане на алармата светлинната индикация обхваща цялата антена (с възможност за избор на цветове за различни събития и аларми).

Отдалечената свързаност на PLEXUS осигурява директен достъп до информацията от магазина. Автоматично генерираните справки могат да бъдат изпратени до адрес на електронна поща, като могат лесно да бъдат интегрирани в съществуваща система за управление на магазина. Дистанционното сервизиране оптимизира разходите за поддръжка чрез редуциране на посещенията на техници до 60 %.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ОПИСАНИЕ PLEXUS RF40
Прозрачна акрилна антена с дебелина 20 mm Да
Превъзходна детекция Да
Отдалечен сервиз и информация (с CrossCONNECT Access Point) Да
Различна индикация на видовете алармени събития Да
Многоцветна алармена индикация Да
Jammer детектор срещу заглушаване Да
Интеграция с метал детектор Опция

ОБХВАТ:
ОПИСАНИЕ PLEXUS RF40
Cross Point OSTRA D55 копче, диаметър 55 mm До 2,30 m
Cross Point OSTRA D50 копче, диаметър 50 mm До 2,25 m
Cross Point OSTRA D40 копче, диаметър 40 mm До 2,05 m
Етикет 4x4 cm До 1,85 m