Повече от 20 години Майнинг ООД работи за намаляване на загубите, причинени от кражби в магазините. През този период броят на магазините и номенклатурата на новите стоки нарастна взривообразно, едновременно със засиления конкурентен натиск за редуциране на цените и на персонала в търговските обекти. Независимо дали се търси дизайнерско или стандартно решение, нашият екип от професионалисти е в състояние да разработи цялата концепция за сигурност - от идеята до нейната реализация. Извършвайки всички процеси в рамките на фирмата - проектиране, доставка, монтаж, сервиз, ние сме в състояние да предложим оптимално съотношение на цени и качество, редуцирайки времето за доставка и гарантирайки високо качество на изпълнение и сервиз. Винаги сме работили с първокласна техника от водещи световни производители и не сме правили компромиси с качеството в името на ниската цена.

Нашите служители са на разположение на всеки клиент за консултации и съвети.

Благодарим на нашите клиенти за дългогодишната лоялност и с удоволствие ще продължим да им предоставяме високачествени стоки и услуги.